Screenshot Skyliner website

Het is zover. De nieuwe website van Skyliner is ‘live’ en voor iedereen toegankelijk. De afgelopen maanden is hard aan deze nieuwe website gewerkt. Uiteraard zijn we binnen Skyliner erg blij met dit eindresultaat. Over de nieuwe uitstraling van de website is zorgvuldig nagedacht. De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan een professionaliseringsslag. Dit uit zich intern in het optimaliseren van processen, het extra trainen van medewerkers en de komst van onze manager operations (Erik Verrijdt) voor de dagelijkse aansturing van onze mensen.

Screenshot Skyliner websiteDaarnaast hebben we de Skyliner visie opnieuw gedefinieerd.  De nieuwe visie komt samen in onze nieuwe huisstijl en de pay-off “ICT is mensenwerk”. Deze staat nu centraal in de nieuwe uitstraling van de website en de huisstijl. Met de nieuwe huisstijl willen we niet alleen intern, maar ook extern de professionaliseringslag zichtbaar maken. We zijn momenteel druk bezig de nieuwe huisstijl overal door te voeren. We verwachten alle uitingen komende weken te vervangen voor de nieuwe.

ICT is mensenwerk

Met de pay-off “ICT is mensenwerk” benadrukken we dat ICT werk voor en door mensen is. Het draait niet alleen om technische kennis, juist het menselijke contact is van groot belang. Bij ons werk draait het om ontzorgen en gemak voor de klant. ICT is nu eenmaal bedoeld om het werk van mensen gemakkelijker te maken.