Misschien heeft u al vernomen via de media dat er een beveiligingslek ontdekt is in de Internet Explorer van Microsoft. Ondanks dat er in de hele wereld nog maar enkele gevallen bekend zijn van misbruik, is er wel ongerustheid ontstaan onder gebruikers. Dit wordt mede aangewakkerd door de signalen in de media. In Nederland zijn nog geen gevallen van misbruik bekend op dit moment.

Zonder het te willen bagatelliseren, denken wij dat het gevaar voor u meevalt. Elke maand dicht Microsoft gaten in de Explorer die het nieuws niet halen. Dit geldt voor andere browsers in gelijke mate.

Microsoft heeft aangekondigd om op vrijdag 21 september om 19.00 uur een update uit te brengen om dit beveiligingslek te dichten.